Formand for Bårse-Beldringe menighedsråd
Uta Tønnesen
Hastrupvej 3 A
4720 Præstø.
Telefon: 55 99 11 75
E-mail: utahelene@live.dk