Velkommen til Filosofiske Salon/trosbiografi

I januar 2018 startede vi, Josie og Uta fra Bårse-Beldringe menighedsrådets aktivitetsudvalg, en studiekreds, som vi kalder ”Filosofisk salon/trosbiografi”. Vi forsøger at tage os af livets store spørgsmål og sætter dem i relation til vores personlige erfaringer og oplevelser. Vi giver vores sårbarheder ord og bemærker, at de er lettere at bære, når man deler dem med andre mennesker.

Vi kombinerer filosofiske tanker med vores egen trosbiografi, hvor vi fortæller hinanden, hvordan vi er kommet til vores tro. Hver af os har sin unikke troshistorie og sin egen trosbaggrund, og den, der tvivler, er lige så velkommen som den, der hviler i sin tro.

Vores næste møde er tirsdag, den 27. august kl. 19:00 i Bårse præstegården/konfirmandstuen.